Lastega reisimine

Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest.
Lisaks soovitame kaasa võtta ka rahvastikuregistri ingliskeelse väljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Rahvastikuregistri väljavõtte saate kohalikust omavalitsusest tasuta.

Politsei- ja Piirivalveamet soovitab enne lastega reisima minekut:

1. Veenduge, et kõikide perekonna liikmete reisidokumendid kehtivad.
2. Kui laps reisib üksi või teise täiskasvanuga, palume kaasas kanda lapsevanema kirjalikku nõusolekut.
3. Kui laps on vanemast erineva perekonnanimega, palume kaasas kanda sünnitõendi koopiat.
4. Uurige, millised on nõuded lastega reisimisel riikides, mida plaanite külastada.

Kõikide nende dokumentide esitamisel võib ametnik vajadusel teha lisapäringuid, et veenduda esitatud dokumentide õigsuses.
Kogu vajalik info on kättesaadaval ka Välisministeeriumi kodulehel Reisi targalt rubriigis http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/