Lennule registreerimine

Soovitame lennujaama lennule registreerima tulla vähemalt 2 t enne väljalendu. Reisijate registreerimine lennule lõppeb enamasti 45 min kuni 1 t enne väljalendu. Lennule registreerimise aluseks on kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart). Paljud riigid nõuavad, et teie reisidokument kehtiks 3-6 kuud pärast reisi lõppu. Palun kontrollige alati, et teie ees- ja perekonnanime kirjapilt on sama nii lennupiletil (kauglendudel) kui isikut tõendaval dokumendil. Siht- ja/või transiitriiki reisimiseks võib vajalik olla ka viisa. Nõuetega tutvumiseks võtke ühendust sihtriigi lähima saatkonnaga. Lisainfot leiab ka Välisministeeriumi kodulehelt.

Registreeritavale pagasile on soovitav kinnitada pagasilipik reisija nime, kontakti ning sihtkoha- ja koduse aadressiga. Samuti soovitae pagasi sisse oma kontaktinfo lisada.

Enne reisi soovitame kindlasti tutvuda ka lennuliikluse sätetega:

Tallinna lennujaam - reisidokumendid
Smartlynx Airlines - reisijate- ja pagasiveo tingimused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004, mis sätestab lennureisija õigused lennu hilinemise, tühistamise või lennult mahajätmise korral.