Tervishoid ja reisimine

Vasakul olevast alajaotusest leiate vajalikku infot ja häid nõuandeid .  

Eesti Haigekassas kindlustatud isik, kes viibib Euroopa Liidu liikmesriigis turistina, saab koheselt vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Reisimisel Euroopa Liidu territooriumil on vaja, et oleks kaasas Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Pange tähele, et haigekassa ravikaardi esitamisel hüvitatakse ainult otsene raviteenus, näiteks raviprotseduurid ja operatsioonid.
Soovitame kindlasti osta ka reisikindlustuse, millega saab katta lisakulud, mis üldjuhul jäävad inimese enda kanda. Nende hulka kuuluvad visiiditasu, mis on reeglina palju kõrgem Eestis rakendatavast tasust, ravimite ostmine, transpordikulud (sh paljudel juhtudel ka kiirabitransport), arstile sularahas tasutud arved, haiglapäeva tasu (patsiendi omavastutus) ja kannatanu kodumaale toimetamine (enamasti kõige kulukam osa reisikahjust).Kõikidel arstidel ei ole lepingut kindlustusseltsidega, mistõttu peab osadel juhtudel maksma teenuse eest kohapeal. Siis hoidke alles arsti poolt antud arved ja ravimitšekid ning Eestisse tagasipöördumisel pöörduge kindlustusfirma poole.